Ihminen monitoimitilatoimistossa

Mikä on työympäristön merkitys työntekijälle?Millainen työympäristö tukee parhaiten työn tekemistä? Ihminen työn ja työympäristön suunnittelussa Käsikirja”Ihminen työn ja työympäristön suunnittelussa” on julkaistu joulukuussa 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta julkaistu käsikirja keskittyy kuvaamaan suunnitteluvaiheessa huomioitavia asioita, jotta voidaan varmistaa turvalliset ja terveelliset työolot. “Toimistotilan ääniolosuhteiden tulee olla sellaiset, että tila tukee työntekoa. Avoimissa toimistotiloissa tärkein akustinen […]