SILENSE TILA™ -tuotteiden sijoittelu toimistossa

Haaste

Keskittyminen työn tekemiseen herpaantuu, ajatukset eivät pysy kasassa. Tehokkuus kärsii kun toimistolla on liikaa häiriötekijöitä. Avokonttoreissa työn tekeminen keskeytyy muilta helposti yhden henkilön pitäessä kovaäänistä puhelinpalaveria. Näin tapahtuu erityisesti työtehtävissä joissa vaaditaan keskittymistä.

Tiloista vastaavien tulee ymmärtää mahdolliset negatiiviset vaikutukset henkilökunnan yksityisyyden ja keskittymisen puutteesta johtuviin pitkäaikaisongelmiin. Jatkuva kuormitustila vaikuttaa haitallisesti ihmisen kokonaisterveydentilaan. Työnantajalle työntekijän heikentynyt terveydentila tarkoittaa enemmän sairauspoissaoloja ja heikentynyttä työtehokkuutta.

Ratkaisu

Yksityinen työtila, jota voidaan käyttää tärkeiden puheluiden hoitamiseen tai vetäytyä keskittymistä vaativan työtehtävän suorittamiseksi häiritseviltä ääniltä.

SILENSE TILA™ -tuotteiden sijoittelu tehdään avo- ja monitilatoimistoissa lyhyen siirtymisen periaatteella. Hyvän ääneneristävyyden ansiosta tuotteet voidaan sijoittaa työpisteiden keskelle. Näin saadaan aikaiseksi optimaalinen tuotteiden käyttöaste ja paras hyöty tuottavuudelle.

Suosituksena on yksi SILENSE TILA™ -tuote kahtakymmentä (20) työntekijää kohden.